Ste tu Unipetrol Slovensko > O nás > História
Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

História

Spoločnosť Unipetrol Slovensko vznikla odkúpením obchodných podielov od spoločností Shell, Conoco a Česká rafinérska Slovakia. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie predaja rafinérskych produktov z produkcie rafinérii Unipetrol a Orlen na území Slovenskej republiky. Spoločnosť realizuje rovnomerný predaj na báze rámcových zmlúv prostredníctvom troch daňových skladov v Českej republike, dvoch daňových skladov v Poľsku a dvoch daňových skladov v Slovenskej republike. Zamestnáva sedem zamestnancov v trvalom zamestnaneckom pomere. 98 % predaja spoločnosti tvoria motorová nafta a automobilové benzíny, zvyšok predstavuje predaj LPG, asfaltov a ostatných rafinérskych produktov. Spoločnosť od svojho založenia predáva približne 300 tisíc ton rafinérskych produktov ročne na území Slovenskej republiky. Každoročne vytvára obrat vo výške od 350 – 450 miliónov eur.
 
V roku 2011 začala zabezpečovať predaj rafinérskych produktov v Maďarsku. Z hľadiska veľkosti obratu sa spoločnosť umiestnila v rebríčku top 40 spoločností podnikajúcich v SR, z hľadiska produktivity práce na jedného zamestnanca v pomere k obratu je na druhom mieste a v predaji rafinérskych produktov obsadila druhé miesto.​
 
K 1.1.2016 došlo k zlúčeniu Mogul Slovakia a Unipetrol Slovensko.

Mogul Slovakia bola založená v roku 1997 českou rafinérskou spoločnosťou Koramo so sídlom v Kolíne, výrobcom olejov a plastických mazív zn. Mogul. Hlavným poslaním spoločnosti bol dovoz, distribúcia a predaj zn. Mogul v Slovenskej republike. V roku 2003, po fúzií rafinérskych spoločností Paramo a Koramo sa 100 % vlastníkom spoločnosti Mogul Slovakia stáva Paramo so sídlom v Pardubiciach, člen skupiny Unipetrol. Vďaka uvedeným skutočnostiam ponúka spoločnosť Mogul Slovakia svojim obchodným partnerom široký sortiment produktov značiek Mogul a Paramo.