Ste tu Unipetrol Slovensko > Ponuka produktov > Rafinérske produkty > Motorové palivá > Automobilové benzíny
Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

Automobilové benzíny

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí 30 až 215°C získané z ropy destiláciou a ďalšími zušľachťujúcimi technologickými postupy. Môžu obsahovať prísady zvyšujúce úžitkové vlastnosti ako napr. kyslíkaté zložky, detergentné, antidetonačné, antioxidačníé a iné prísady.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Špecifikácie

Parameter

BA 95

BA 98

Oktánové číslo VM, min.

95

98

Oktánové číslo MM, min.

85

88

Vzhľad

číry a jasný

číry a jasný

Hustota pri 15°C - kg.m-3

725 - 775

725 - 775

Obsah olova - mg/l, max.

5

5

Destilační skúška

 

 

- predestilované množstvo pri 70°C - % (V/V), leto

20 - 48

20 - 48

- predestilované množstvo pri 70 °C - % (V/V), zima

22 - 50

22 - 50

- predestilované množstvo pri 100 °C - % (V/V)

46 - 71

46 - 71

- predestilované množstvo pri 150°C - % (V/V), min.

75

75

- koniec destilácie - °C, max.

210

210

Tlak pár - kPa, leto

45 - 60

45 - 60

Tlak pár - kPa, zima

60 - 90

60 - 90

Oxidačná stabilita - minutý, min.

360

360

Mechan​​ické nečistoty a voda

neprítomné

neprítomné

Obsah síry - mg.kg-1

10

10

Obsah živicových látok - mg.100cm-3, max.

5

5

Obsah benzénu - % (V/V), max.

1

1

Obsah aromáty - % (V/V), max.

35

35

Obsah olefiny - % (V/V), max.​

18

18

Obsah kyslíka - % (M/M), min.

2,7

2,7

Pozn.: leto 1.5. - 30.9., zima 1.11. - 31.3., prechodové obdobie apríl a október

Použitie
Bezolovnaté automobilové benzíny sa používajú prevažne sa pre spaľovacie motory automobilov. Nesmú sa používať pre vozidla, ktorá sa nachádzajú na pracoviskách v uzavretých priestoroch. Bezolovnaté benzíny sú určené predovšetkým pre moderné typy spaľovacích motorov vybavených katalyzátorom a riadených lambda sondou.

Skladovanie a preprava
Automobilové benzíny sa dodávajú v železničných a automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácii s automobilovými benzínmi musí byť dodržiavaná príslušné zákonné ustanovenia.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.