Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

Ultra 95

Všeobecná charakteristika

Bezolovnatý automobilový benzín Ultra95 je prémiové palivo s unikátnymi vlastnosťami, ktoré majú pozitívni vplyv, ako na motor automobilov, tak aj na životné prostredie. Ultra95 obsahuje novú multifunkčnú prísadu, vyvinutú špeciálne pre zosilnie detergencie. antikoróznej ochrany a stability.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Použitie
Ultra95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín používajúci sa pre spaľovacie motory automobilov. Hlavnými prednosťami Ultra95 sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii. Užívateľ benzínu Ultra95 ďalej ocení obnovenie pôvodného výkonu starších motorov, alebo udržanie najlepšej kondície  motorov nových. Aditívum zlepšuje odstraňovanie karbónových usadenín a prevenciu ich vzniku. 

Skladovanie a preprava
Ultra95 sa dodáva v automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácií musia byť dodržiavané príslušné zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.
 

Xn
R 40
S 2-36/37-61