Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

UltraDiesel

Všeobecná charakteristika

UltraDiesel je palivo, ktoré doteraz u nezávislých čerpacích staníc chýbalo. Jeho výnimočnosť spočíva v primiešaní novej multifunkčnej prísady s množstvom pozitívnych účinkov na chod motora automobilu. UltraDiesel má oproti neaditivovanej motorovej nafte vyššie cetanové číslo, ktoré prináša predovšetkým oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch. UltraDiesel má tiež detergentne účinky, zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti, nižšiu penivosť a svojím zložením potlačuje tvorbu emulzií a usadenín. Vďaka  tomu chráni motor proti opotrebeniu, znižuje jeho hlučnosť a zmenšuje mechanické namáhanie  kľukového mechanizmu motoru.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 590

Použitie
UlraDiesel je plne aditivovaná motorová nafta novej generácie a používa sa ako palivo pre vznetové motory. Hlavnými prednosťami sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii.

Skladovanie a preprava
UltraDiesel sa dodáva v automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácií musia byť dodržiavané príslušné zákonné ustanovenia a bezpečnostné predpisy.

Základné bezpečnostné údaje
Motorová nafta je čírou nažltkavou až žltou horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55°C. Normálne Klima (tvídy B, D, F).
 

Xn
R 40
S 2-36/37-61