Ste tu Unipetrol Slovensko > Ponuka produktov > Rafinérske produkty > Ostatné rafinérske produkty
Prispôsobiť veľkosť písma:AAA
 
 

Ostatné rafinérske produkty

Svetlé ostatné rafinérske produkty

Skvapalnené ropné plyny

Propán sa používa na špeciálne účely v strojárstve a chemickom priemysle. Bután priemyslová vykurovacia zmes, propán-bután a rafinát II sa používajú predovšetkým na vykurovacie účely v priemysle aj v domácnostiach. Skvapalnené ropné plyny sa používajú ako alternatívne palivo do zážihových motorov.

  • ​Propán
  • FCC bután
  • Propán-bután mix 
  • LPG (Orlengaz)                                                            Certifikát LPG 2018 ORLEN PL.pdf
Tmavé ostatné rafinérske produkty

Asfalty cestné

Cestné asfalty sa používajú pri stavbe penetračných makadamov, obalových zmesí, liatych asfaltov, na výstavbu a údržbu asfaltových vozoviek, chodníkov, na podklady vozoviek a pri výrobe asfaltového betónu.

  • ​ASF 30/45
  • ASF 50/70
  • ASF 70/100
  • ASF 160/220