Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Právne dojednania
Velikost textu:  A AA
Právne dojednania
Všetky práva na celý obsah internetovej služby spoločnosti ORLEN Unipetrol, a.s. sú vyhradené. Používateľ môže sťahovať a tlačiť celé internetové služby ORLEN Unipetrol, a.s. alebo ich časti za predpokladu, že tým neporušuje autorské práva alebo práva k registrovanej ochrannej známke spoločnosti ORLEN Unipetrol, a.s. Žiadna časť služby nesmie byť kopírovaná, prenášaná elektronicky alebo inak, upravovaná, prepojovaná alebo používaná ako celok alebo jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ORLEN Unipetrol, a.s.

Spoločnosť ORLEN Unipetrol, a.s. pravidelne aktualizuje informácie obsiahnuté v službe, avšak spoločnosť ORLEN Unipetrol, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií uvedených v službe. Spoločnosť ORLEN Unipetrol, a.s. si zároveň vyhradzuje právo zmeniť službu alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia. Riziká vyplývajúce z používania a uplatnenia informácií prezentovaných v službe znášajú samotní používatelia. Spoločnosť ORLEN Unipetrol, a.s. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania služby ORLEN Unipetrol, a.s.
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL