Ste tu Unipetrol Slovensko/  Ponuka produktov/  Asfaltové výrobky/  Asfaltové emulzie
Velikost textu:  A AA
Asfaltové emulzie

Asfaltové emulzie sa vyrábajú nielen z klasických cestných, ale aj z cestných modifikovaných asfaltov. Tak na opravovanie výtlkov či okrajov vozoviek, ako aj na spojovacie postreky či recyklačné technológie, sa dnes využívajú katiónaktívne asfaltové emulzie. Katiónaktívne emulzie majú pozitívny náboj a ako emulgátory používajú roztoky kyselín. Použitie týchto emulzií je okrem ekologického hľadiska tiež vysoko hospodárne.

Recyklácia vozoviek za studena je u nás pomerne málo využívaná technológia, ktorá je však veľmi výhodná pri opravách menej zaťažovaných pozemných komunikácií. Pri výstavbe a opravách lesných a príjazdových komunikácií je výhodné použiť špeciálny postrek asfaltovou emulziou, ktorá dokáže cesty s malým prevádzkovým zaťažením dostatočne spevniť.
 

OBCHODNÉ KONTAKTY

Ing. Tomáš Hrnčiarik
vedenie oddelenia olejov a mazív
mobil: 0918 626 638

Mgr. Rastislav Franko
obchodný zástupca
mobil: 0918 188 966

Ing. Ladislav Agócs
obchodný manažér
tel.: 047 451 3226
mobil: 0905 400 214

Ing. Ľubomír Václav
obchodný zástupca
tel.: 047 433 0563
mobil: 0905 839 778

Ivan Hruška
obchodný zástupca
mobil: 0905 400 215

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL