Ste tu Unipetrol Slovensko/  Ponuka produktov/  Pohonné hmoty/  Benziny/  Bezolovnatý automobilový benzín BA 95
Velikost textu:  A AA
Bezolovnatý automobilový benzín BA 95

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny s obsahom etanolu do 5 %(V/V) sú zmesi uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí 30 až 215°C získané z ropy destiláciou a ďalšími zušľachťujúcimi technologickými postupy. Môžu obsahovať prísady zvyšujúce úžitkové vlastnosti ako napr. kyslíkaté zložky, detergentné, antidetonačné, antioxidačníé a iné prísady.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Špecifikácia zverejnená v zmysle Zákona č. 60/2018 Z.z. Zákon o technickej normalizácii  

Parameter

BA 95

BA 98

Oktánové číslo VM, min.

95

98

Vzhľad

číry a jasný

číry a jasný

Hustota pri 15°C - kg.m-3

725 - 775

725 - 775

Tlak pár - kPa, leto

45 - 60

45 - 60

Tlak pár - kPa, zima

60 - 90

60 - 90

Mechanické nečistoty a voda

 neprítomné

 neprítomné

Obsah kyslíka - % (M/M), min.

2,7

2,7

 

Pozn.: leto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., prechodové obdobie apríl a október

Použitie
Bezolovnaté automobilové benzíny sa používajú prevažne sa pre spaľovacie motory automobilov. Bezolovnaté benzíny sú určené predovšetkým pre moderné typy spaľovacích motorov vybavených katalyzátorom a riadených lambda sondou.

Skladovanie a preprava
Automobilové benzíny sa dodávajú v železničných a automobilových cisternách. Pri skladovaní, preprave a manipulácii s automobilovými benzínmi musí byť dodržiavaná príslušné zákonné ustanovenia.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.

​​​
​​

Súbory na stiahnutie​


obchodné kontakty​

Ing. Rastislav Trecák 
vedúci úseku predaja palív  
e-mail: rastislav.trecak@unipetrol.cz
mobil: +421 911 185 375
Kancelária: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2​

Ing. Martin Mališ
obchodný zástupca
e-mail: martin.malis@unipetrol.cz 
Mobil: +421 903 714 717
Kancelária: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL