Ste tu Unipetrol Slovensko/  Ponuka produktov/  Pohonné hmoty/  Iné/  TOEL/ETO
Velikost textu:  A AA
TOEL/ETO
Vykurovací olej extraľahký je zložitou zmesou uhľovodíkov získavaných z primárnych aj sekundárnych procesov spracovania ropy vriacej v rozmedzí cca 180 až 370 °C. 

 
Na zlepšenie úžitkových vlastností môže vykurovací olej extraľahký obsahovať vhodné aditíva – prísady na úpravu nízkoteplotných vlastností (depresanty), vodivostné prísady, mazivostné prísady, inhibítory korózie, detergenty a i. v koncentráciách rádovo do 0,1 % (m/m). TOEL obsahuje značkovač a farbivo v súlade s platnou legislatívou. 

Vyrobený vykurovací olej extraľahký je za normálnych podmienok pred pridaním farbiva/značkovacej látky číra kvapalina žltkastej až žltej farby bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Po prídavku farbiva/značkovacej látky je farba TOEL červená.


Farbenie a značkovanie – vykurovací olej extraľahký sa farbí/značkuje v súlade s príslušnou legislatívou (zákon č. 136/1994 Zb., o farbení a značkovaní niektorých uhľovodíkových palív a mazív, v platnom znení).


Vykurovací olej extraľahký sa dodáva vo dvoch druhoch (letný a zimný), líšiacich sa maximálne prípustným bodom tekutosti.


obchodné kontakty​

Ing. Rastislav Trecák 
vedúci úseku predaja palív  
e-mail: rastislav.trecak@unipetrol.cz
mobil: +421 911 185 375
Kancelária: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2​

Ing. Martin Mališ
obchodný zástupca
e-mail: martin.malis@unipetrol.cz 
Mobil: +421 903 714 717
Kancelária: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL